O.T.C. Voevke heeft n.a.v. de AVG een privacyverklaring opgesteld waarin we uiteenzetten welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we daarmee omgaan. Alle bestaande en nieuwe leden worden geacht kennis te nemen en hebben van de inhoud van deze privacyverklaring.

Privacyverklaring O.T.C. Voevke: 20180524 AVG en VOEVKE