Wie geeft de tennisles?
Van april tot ongeveer oktober worden er op ons tennispark lessen gegeven door een tennisleraar van de NDO. De ervaringen met NDO zijn goed en we zijn blij dat hij ons ook dit jaar weer de fijne kneepjes wil bij brengen.

Wanneer zijn de lessen?
De tennislessen in Exloo zijn op de dinsdagmiddag en dinsdagavond met uitzondering van de schoolvakanties. Ieder jaar wordt er gekeken hoeveel aanmeldingen er zijn voor de lessen en aan de hand daarvan worden de lessen ingedeeld.

Hoe zien de lessen eruit?
Jeugd en volwassenen krijgen 18 lessen, deels vóór en deels na de zomervakantie. Een lesuur duurt 50 minuten en een halfuur tennisles duurt 25 minuten. Groepen zijn plm. 4-8 personen; les in kleinere groepen of privéles kan ook.

Kostenindicatie 2019
Aan het einde van het seizoen wordt gekeken hoeveel lessen er werkelijk zijn gegeven. Naar rato wordt het te betalen bedrag per deelenemer berekend. Daarbij houden we rekening met de groepsgrootte (hoe meer, hoe lager de kosten per deelnemer) en of er op een later moment wordt ingestroomd.

De kosten voor de trainingen zijn voor dit jaar als volgt:

  • Jeugd (groepsles 12- of 12+) : maximaal € 100
  • Senioren (groepsles, 1 lesuur): ongeveer € 150
  • Privéles 30 minuten: ongeveer € 315
  • Privéles 2 personen 30 minuten: ongeveer € 190,00

Voor mensen die willen starten met tennis of dat weer willen oppakken, hanteren we in 2019 het volgende speciale (eenmalige) tarief voor tennisles + lidmaatschap:

  • Jeugd lid: tennislessen van april t/m oktober (ongeveer 18 lessen, afhankelijk van het weer), iedere dinsdagmiddag/ avond inclusief lidmaatschap bij Voevke. Nu voor € 100 euro.
  • Senior lid: tennislessen van april t/m oktober (ongeveer 18 lessen, afhankelijk van het weer), iedere dinsdagmiddag/ avond inclusief lidmaatschap bij Voevke. Nu voor € 225 euro.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar Klaaske (penningmeester@voevke.nl).