Wat zijn wij als bestuur ontzettend blij dat er vanaf maandag 11 mei ook weer door onze volwassen leden gespeeld mag worden! Eindelijk weer de baan op. Zoals iedereen begrijpt, kan dit alleen onder bepaalde voorwaarden, waar wij ons met zijn allen strikt aan moeten houden. Wij vertrouwen erop dat iedereen de volgende punten in acht neemt om er zo voor te zorgen dat het park niet dicht moeten, wanneer men zich niet aan deze regels houdt! Wijs andere leden er zo nodig op als iets niet volgens de regels gaat.

Buiten de baan

 1. Het clubhuis is gesloten.
 2. Fietsen plaatsen in de fietsenrekken, ook hier 1,5 meter afstand houden van elkaar.
 3. Onder de overkapping staat een tafel: handen desinfecteren, daarna pasje afhangen op het bord. Moet je wachten omdat de banen bezet zijn, hang af voor een later moment, verlaat het park en kom later terug om te tennissen.
 4. Ben je klaar met tennissen, dan pasje pakken en het bord desinfecteren. 

Op de baan

 1. Er mag alleen enkelspel worden gespeeld! Dubbelspel mag alleen, mits het koppel uit 1 gezin komt en speelt tegen een koppel dat ook uit 1 gezin komt.
 2. Speel met je eigen ballen (markeer ze). Pak alleen je eigen ballen op.
 3. Na het spelen de baan slepen. Gebruik hierbij de handschoentjes die bij het sleepnet hangen. Na gebruik de handschoentjes meenemen en thuis weggooien. 

Na het tennissen

 1. Niet op het park samen zitten met je medespelers. Het terras is gesloten.
 2. Ga na het spelen direct naar huis

Klik hieronder op ‘more’ om de algemene veiligheid- en hygiëneregels te lezen.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen;
 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,
 • hoesten, benauwdheid of koorts;
 • houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Hugo Ouwendijk is namens de O.T.C. Voevke Corona verantwoordelijke. Niels den Ouden is Corona toezichthouder wat betreft de trainingen. Ook wij hopen dat we vanaf 1 juni mee mogen gaan in de versoepeling van de regelgeving wat betreft horeca/terras, mocht deze dan ingesteld worden. Laten wij samen zorgdragen voor het naleven van deze regels en omarmen dat we eindelijk weer kunnen en mogen genieten van onze fantastische sport. Wij doen een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid. Wanneer er controle komt zijn wij als bestuur NIET verantwoordelijk voor eventuele boetes die een individu veroorzaakt, doordat hij/zij de aangegeven regels niet hanteert. De gemeente neemt steekproeven.

Comments closed.