Privacyverklaring

O.T.C. Voevke heeft naar aanleiding van de AVG een privacyverklaring opgesteld waarin we uiteenzetten welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we daarmee omgaan. Alle bestaande en nieuwe leden worden geacht kennis te nemen en hebben van de inhoud van deze privacyverklaring. Mocht je hier vragen over hebben kan je altijd contact opnemen met de voorzitter via [email protected].