Bestuur en commissies

Het bestuur van O.T.C. Voevke bestaat uit de volgende personen:

 • Voorzitter: Hugo Ouwendijk
 • Secretaris: Mark-Jan Wijnstra 
 • Penningmeester: Niels Faber
 • Algemeen lid: Klaaske Kuiper

Verder zijn er een aantal functies die worden ingevuld door de volgende personen:

 • Competitieleider: Henny Weerink
 • Clubhuisbeheerder: Frans Scheuder
 • Communicatie: Mark-Jan Wijnstra
 • Baanonderhoud: Jaap Panjer

Daarnaast hebben we de volgende commissies:

 • Baancommissie: Hans Jalink, Hugo Ouwendijk, Marchienus Nijsingh, Tinus Doddema
 • Baanvervanging: Erica Georgius, Peggy Eckhardt, Sylvo Gaastra
 • Clubhuiscommissie: Bart Jongstra, Erica Georgius, Frans Scheuder, Harm Ritsema
 • Jeugdcommissie: Claudia van Lotringen, Klaaske Kuiper
 • Schoonmaakcommissie: Ciska Jalink, Henny Weerink, Janny Oenes, Juliëtte Schreuder
 • Sponsorcommissie: Hugo Ouwendijk, Jaap Panjer, Niels Faber
 • Technische commissie: Hans Jalink, Henny Weerink