Tennisles

Wie geeft de tennisles?
Van april tot ongeveer oktober worden er op ons tennispark lessen gegeven door een tennisleraar van de NDO. De ervaringen met NDO zijn goed en we zijn blij dat hij ons ook dit jaar weer de fijne kneepjes wil bij brengen.

Wanneer zijn de lessen?
De tennislessen in Exloo zijn op de dinsdagmiddag en dinsdagavond met uitzondering van de schoolvakanties. Ieder jaar wordt er gekeken hoeveel aanmeldingen er zijn voor de lessen en aan de hand daarvan worden de lessen ingedeeld.

Hoe zien de lessen eruit?
Jeugd en volwassenen krijgen 18 lessen, deels vóór en deels na de zomervakantie. Een lesuur duurt 50 minuten en een halfuur tennisles duurt 25 minuten. Groepen zijn plm. 4-8 personen; les in kleinere groepen of privéles kan ook.

Kostenindicatie
Aan het einde van het seizoen wordt gekeken hoeveel lessen er werkelijk zijn gegeven. Naar rato wordt het te betalen bedrag per deelnemer berekend. Daarbij houden we rekening met de groepsgrootte (hoe meer, hoe lager de kosten per deelnemer) en of er op een later moment wordt ingestroomd.

De kosten voor de trainingen zijn voor dit jaar als volgt:

  • Jeugd (groepsles 12- of 12+) : maximaal € 100
  • Senioren (groepsles, 1 lesuur): ongeveer € 155
  • Privéles 30 minuten: ongeveer € 320
  • Privéles 2 personen 30 minuten: ongeveer € 195,00

Aanmelden kan door een mail te sturen naar Niels via [email protected].