Obligaties - Nieuwe banen met jullie hulp

28 juni 2023


In onze laatste algemene ledenvergadering hebben we jullie geïnformeerd over het uitgeven van obligaties voor de nieuwe banen. Een obligatie is een schuldbewijs van Voevke aan de geldverstrekker die Voevke op termijn zonder rente terug betaalt. Concreet willen we in 2024 de gravelbanen vervangen en dit mede realiseren met obligaties.

De eerste ingevulde formulieren zijn al binnen en daarmee komen we dichterbij de nieuwe banen. We nemen jullie in de aankomende nieuwsbrieven mee middels een “nieuwe banen” barometer wat de stand is. Deze wordt ook in ons clubgebouw bijgehouden. Om jullie nog even mee te nemen, treffen jullie hieronder de spelregels:

- Genummerde obligaties op naam van €50,-
- Lening draagt geen rente
- De looptijd van de lening is 10 jaar en gaat in per 2025
- Van de obligaties worden vanaf 2025 t/m 2035 telkens 10% uitgeloot voor betaling
- De loting gebeurt op de jaarlijkse ALV
- De uitslag zal tevens in de eerstvolgende nieuwsbrief worden gepubiceerd
- De aflossing van de obligaties geschiedt uitsluitend tegen inlevering van de obligatie
- Aflossingen welke niet binnen 1 jaar na uitloting zijn opgevraagd vervallen aan O.T.C. Voevke

In april delen we de inschrijfformulieren uit. Hierop kunnen jullie aangeven hoeveel obligaties je eventueel wilt afnemen. Indien we het beoogde bedrag van €17.000 niet bijeen kunnen brengen wordt er in het najaar van 2023 een extra ledenvergadering ingepland hoe we met de obligaties en realisatie verder willen. De huidige stand van zaken is dat we inmiddels €950,- aan toezeggingen hebben ontvangen. Wil je ook een obligatie? De inschrijfformulieren liggen in het clubhuis. 

Nieuwscategorieën